Baner RavanKonande

آرمان پلیمر - فوق ران کننده بتن

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر ماده افزودنی بتن موثر جهت افزایش کارایی بتن ، کاهش نسبت آب به سیمان ، افزایش مقاومت بتن ، افزایش اسلامپ و روانی بتن با حفظ زمان کارپذیری بتن ، تقویت نفوذ ناپذیری بتن و حصول کیفیت و دوام  در بتن سخت شده.

ویژگی :

در مخلوط های بتن با کارایی زیاد با کم کردن آب، باعث چسبندگی بیشتر و کاهش در جدا شدگی دانه ها و نیز افزایش انسجام و تراکم بتن می گردد، ضمن آنکه کارایی را در حد ثابت نگاه می دارد. معمولا جداشدگی دانه ها در مخلوط هایی ایجاد می گردد که دارای مصالح سنگی گرد گوشه بوده و یا از ماسه ای استفاده می شود که درصد ذرات ریز آن کم باشد.

فوق روان کننده بتن با کاهش مقدار آب در مخلوط بتن، ضمن حفظ کارایی باعث کاهش آب انداختن می شود.

فوق روان کننده بتن موجب کاهش مقدار آب می گردد، درنتیجه مقاومت بتن افزایش می یابد بدون آنکه در کارایی بتن تغییری حاصل شود.

فوق روان کننده بتن باعث کاهش مقدار سیمان می شود در حال که همان نسبت آب به سیمان و در نتیجه همان مقاومت حفظ می گردد، این عمل با کاهش مقدار آب اما با نگاه داشتن کارایی ثابت امکان پذیر می شود.

افزودنی های روان کننده با ایجاد پراکندگی سیمان در مخلوط بتن، ضمن ایجاد سطوح بیشتر در تماس با آب، باعث هیدراتاسیون بهتر سیمان میشود و به ابن دلیل در دراز مدت مقاومت این بتن از بتنی که با همین نسبت آب به سیمان و بدون افزودنی ساخته می شود، بیشتر خواهد بود. تاثیر کوتاه مدت این افزودنی بر روی مقاومت، بیشتر روی سیمان هایی است که C3A یا مواد قلیایی آن کم است. اگر روان کننده ها به طور صحیح استفاده شوند دوام بتن بیشتر خواهد بود و در دراز مدت هیچ اثر مشخص دیگری روی خواص بتن ایجاد نخواهد شد.

در نسبت آب به سیمان ثابت کارایی مخلوط ها با مقاومت بالا و با مقدار سیمان زیاد را افزایش می دهند، در غیر اینصورت این مخلوط ها زیاد سفت بوده و امکان جا دادن آنها در قالب با نسبت آب به سیمان لازم وجود نخواهد داشت. لازم به ذکر است که کاهنده آب، افت کارایی بتن تازه را با گذشت زمان اصلاح نمی کنند ولی به مقدار کمی آن را تاخیر می اندازد.

علی القاعده می توان نتیجه گرفت که افزودنی های کاهنده آب قابلیت نفوذناپذیری بتن را در برابر آب و محلول های شیمیایی به مقدار زیادی افزایش می دهند و این عملکرد موجب می شود که دوام بتن در مقابل یخ زدن، نفوذ آب، اکسیژن و دی اکسید کربن و دیگر عوامل زیان بخش شرایط جوی-اقلیمی افزایش یابد.

کاربردها:

مناسب برای قطعات بتن پیش ساخته

بتن ریزی در مقاطع با تراکم آرماتور بالا

بتن های حجیم

قالب های لغزان و پیش تنیده

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده