آرمان پلیمر - روان کننده های بتن

« »
ابر روان کننده ، افزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات می باشد . ابر روان کننده کربوکسیلاتی کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتــن می باشد و افزاینده بسیار قوی ...
فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر ماده افزودنی بتن موثر جهت افزایش کارایی بتن ، کاهش نسبت آب به سیمان ، افزایش مقاومت بتن ، افزایش ...
Superfluidizer Carboxylate Dirig خواص واثرات: افزایش اسلامپ و کارایی کاهش میزان آب مورد نیاز برای کارایی بتن افزايش مقاومت فشاری در دراز مدت ...
Quick-acting carboxylate super-lubrica   این ترکیب دارای زنجیره های جانبی طویل می باشد که موجب پخش یکنواخت ذرات سیمان می گردد. اين افزودنی ...

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده