Baner rang

آرمان پلیمر - پرایمر میانی اپوکسی

پرایمراپوکسی میانی

اين محصول يك آستر ضد خوردگي دوجزئي بر پايه رزين اپوكسي سخت شونده با پلي آميد و دارای پيگمنت اكسيد آهن مي باشد. اين پوششها به عنوان آستری جهت سطوح فولادی به كار مي رود و به دليل مقاومت خوردگي خوب آن در محيطهای رطوبتي و مناطق دريايي، سطح فولاد را حفاظت مي نمايد و اغلب بوسيله پوشش رويه جهت مقاصد تزئيني يا حفاظتي مجدداً رنگ آميزی مي شوند

موارد کاربرد:

  • اشباع نمودن سطوح بتنی و سیمان کاری شده قبل از اجرای انواع رنگها، کف پوشها و پوشش های حاوی پیگمنت
  • اشباع نمودن سطوح بتنی و سیمان کاری شده قبل از اجرای انواع ملاتهای رزینی واکنشگرا

آماده سازی سطح :

سطح مورد نظر باید عاري از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار‚ گریس ‚ روغن و غیره باشد . در صورتیکه از زمان اجراي لایه میانی مدت زمانی بیش از 72 ساعت گذشته باشد میبایست سطح مورد نظر را بعد از تمیزی زبر نمایی

نکات ایمنی:

این محصول به هیچ عنوان نباید باچشم درتماس بوده ویا بلعیده شود .

– درصورت تماس با چشم ویا بلعیده شدن بلافاصله به پزشک مراجعه شود.

– استفاده ازعینک ، دستکش ولباس کار مناسب درزمان اجرا ضروری می باشد.

– ضمناً درمحل اجرا می بایست ازتهویه مناسب ( هواکش ) استفاده شود ویاهواجریان داشته باشد .

– ایجاد هرنوع جرقه ، جوشکاری ،استعمال دخانیات وروشن نمودن آتش درنزدیکی محل اجرا ممنوع می باشد .

مشخصات فیزیکی و شیمیایی:

رنگ: شفاف

وزن مخصوص : g/cm3) 0.9)

درصد جامد حجمی: 2± 35

نسبت ترکیب وزنی اجزا  A:B): 4:1 )

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده