Baner rang

آرمان پلیمر - رنگ رویه اپوکسی پلی آمید

رنگ رویهاپوکسی پلی آمید

رنگ رویه پرجامد دوجزئی برپایه رزین اپوکسی وسخت کننده پلی آمید میباشد.رنگ رویه اپوکسی به عنوانلایه میانی ویا رویه برآستری مناسب وسازگار با آن اعمال گردیده که به محافظت سطح زیرین درمقابل عوامل خورنده کمک می نماید همچنین ازاین رنگ می توان به صورت تک لایه وبه تنهایی برروی سطح با ضخامت های بالا می باشد که این امر سبب افزایش حفاظت از سطح می گردد.

خواص ویژه فیزیکی وشیمیایی:

  • مقاومت بسیار خوب نسبت به خراش و سایش
  • غیرسمی بودن
  • چسبندگی مناسب برلایه های سازگار وانواع سطوح فولادی ، بتونی، سیمانی و...
  • قابلیت اعمال ضخامت های زیاد
  • درصد جامد بالا

آماده سازی سطح:

کاربرد:

این رنگ قابلیت اعمال برسطوح خارجی مخازن ، خطوط لوله ،ادواتنظامی،تاسیسات صنعتی و... رادارا می باشد.وسطح را در مقابل عواما خورنده ومواد خارجی محافظت می نمتیدودر رنگ آمیزی سطوح بتونی ، فولادی، سیمانی ،و...نیز به کارمی رود.به دلیل عدم مقاومت گروه اپوکسی دربرابراشعه ماوراء

 این محصول در محیط های غیر مسقف در درازمدت محدودیت اجرایی داردUV بنفش نور خورشید

به دلیل غیر رسمی بودن ،جهت مخازن آب آشامیدنی مناسب می باشد .به دلیل امکان اعمال درضخامتت های بالا هزینه های اجراءتعدیل می شود.

زمان خشک شدن و اعمال لایه بعدی:

35֯

25֯

زمانخشک شدن اعمال لایه بعدی

10ساعت

12ساعت

حداقل

2/1ساعت

2/1ساعت

حداکثر

35֯

25֯

زمان خشک شدن

5/1ساعت

2ساعت

سطحی

5ساعت

6ساعت

عمقی

7روز

10روز

کامل

توجه1:مدت زمان های ارائه شده در جداول فوق براساس رعایت ضخامت پیشنهادی (مندرج در جدول مشخصات فنی ) وتهویه مناسب اعلام شده است ضخامت بیشتر،تهویه مناسب،رطوبت زیاد،دمای پایینتر و... سبب افزایش یا کاهش زمان خشک شدن می گردد.

توجه2: برای اعمال لایه بعدی سطح زیرین باید عاری از هرگونه آلودگی باشد.شرایط خاص محیطی ودمایی میتواند در حداکثر زمان مجاراعمال لایه بعد تغییر ایجاد نماید.که درصورت می بایست با کارشناسان مهندسی آرمان تبادل اطلاعات گردد.

مشخصات فنی محصول در دمای 25:

نوع رزین: اپوکسی

نوع هاردنر: پلی آمید

فام: طوسی (درفامهای دیگر نیز قابل ارائه است)

براقیت: نیمه براق

تعداداجزا:2 (رنگ ،سخت کننده)

A:B=85: 15نسبت اختلاط وزنی:

A:B=76:24نسبت اختلاط حجمی:

8<25hrs زمان مجازمصرف پس از اختلاط2جزء:

روش سخت شدن: تبخیر حلال و واکنش شیمیایی

70%±2: درصدجامد حجمی(تئوری)

83%±2: درصد جامدوزنی

1/0±55/1gr/cm3: دانسیته

125±5um: ضخامت پیشنهادی فیلم خشک

5/6±0/4m/L: پوشش تئوری باضخامت پیشنهادی

حلال رقیق کننده: تینرآرمان

564gr/L: (تئوری) Voc

توجه 1:تغییرمشخصات ارائه شده درجدول فوق باتوجه به تهیه مواداولیه ازمنابع گوناگون ویاتغییر درفام رنگ محتمل است لذا جهت دریافت اطلاعات مطابق با تولید روزبا مهندسی فروش آرمان تبادل اطلاعات می گردد.

توجه2:داده های مندرج در جدول فوق دردمای 25درجه سانتیگراد اندازه گیری شده وتغییرات دما سبب ایجادتفاوت در داده ها می گردد.

نوجه3:میزان پوشش براساس فرمولاسیون وبه صورت تئوری محاسبه گردیده است.لذابراساس شرایط ونحوه اعمال مهارت مجری نوع ابزار رنگ آمیزی،شکل سازه،ارتفاع و... میزا مصرف عملی تغییرخواهد کرد.

توجه4: مشخصات فنی با بکارگیری حلال پیشنهادی آرمان ارائه گردیده و منسوجات استفاده از انواع دیگر حلال به عهده مصرف کننده می باشد.

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده